Congresos
SIEC 2018
SIEC 2014
SIEC 2012
Publicacions
  Inscrición  
 

Pagamento ata o 15 de Marzo de 2016 de 80 euros (120 euros entre 16 de Marzo e 31 de Maio) a Educación Editora:

Ingreso ou transferencia bancaria á conta corrente de Educación Editora (0049 6143 86 2810006702, Banco de Santander- Campus Ourense, IBAN ES900049 6143 8628 1000 6702, SWIFT CODE BSCHESMM, BIC CODE BSCHESMMXXX) indicando só o nome e apelidos, DNI ou pasaporte da persoa inscrita e o nome do congreso como SIEC 2016.

Así que efectúe o ingreso ou transferencia bancaria deberá no Menú de preinscrito entrar Realizar a inscripción e adxuntar unha copia dixitalizada do respectivo comprobante.

 
  Aceptaranse inscricións ata cubrir o número de prazas e por rigorosa orde de inscrición.  
  O pago das taxas inclúe a documentación para o congreso e a asistencia gratuíta a todas as actividades programadas.  
 

PASOS PARA REALIZAR A INSCRICIÓN:

1) Realice a preinscripción.

2) Acceda como usuario ao perfil privado.

3) Inscríbase accedendo dende a aúa área privada, no meú preinscritos á opción "Realizar inscrición".