Congresos
SIEC 2018
SIEC 2014
SIEC 2012
Publicacions
  Participación  
  Comunicacións  
  Calendario  
 
Envío de comunicacións ata 15 de Marzo de 2016
Avaliación comunicaciones ata 30 de Abril de 2016
Presentación no congreso das comunicacións aceptadas 13 a 16 de Xuño de 2016
 
  Envío  
 

Antes do 15 de Marzo de 2016 remitir texto completo (máximo 5 páxinas) de cada comunicación co título, autores, universidade ou institución, email de contacto, breve resumo (máximo 50 palabras) e palabras chave (máximo 5), seguindo normas de publicación.

Acceda como usuario ao menú Enviar comunicación, despois de haber realizado preinscrición. Siga as instruccións, cubrindo os datos do formulario e adxuntando arquivo.

Pódese utilizar calquer dos idiomas do congreso (galego, español, portugués, italiano, francés ou inglés).

 
   Presentación  
  Haberá un límite para o número de comunicacións que poden ser presentados na conferencia, debe haber polo menos un autor inscrito por traballo aceptado e en conxunto ata o equivalente a tantos autores inscritos como comunicacións.  
  Acreditacións  
  Acreditaranse a presentación das comunicacións e a participación no congreso.  
  Publicacións  
 

Xeraranse unha ou máis publicacións en formato electrónico (ebook) e en papel.